https://eurek-art.com
Slider Image

Remeslá k vzájomnému odpúšťaniu

2022

Naučiť sa navzájom odpúšťať je pre deti životne dôležitou lekciou a môže sa vyučovať prostredníctvom remesiel.

Pochopenie dôležitosti odpustenia je základnou lekciou pre deti všetkých vekových skupín. Vyučovanie odpustenia pomáha deťom učiť sa o súcite, o úcte a empatii pre ostatných. Pomocou remesiel môžete demonštrovať praktické spôsoby vzájomného odpúšťania, ako aj zapojiť sa do zábavných a kreatívnych aktivít.

Biblické remeslá

Remeslá môžu pomôcť deťom pochopiť posolstvo Biblie. Odpúšťanie si navzájom je v kresťanstve kľúčovým faktorom a existuje veľa spôsobov, ako to môžu remeslá ilustrovať. Ježiš požiadal Boha, aby odpustil ľuďom, ktorí ho ukrižovali; deti môžu urobiť kríž z kartónu alebo nakresliť obrázok scény. Lukáš 15, verše 11 až 32, rozpráva príbeh otca, ktorý odpustil svojmu márnotratnému synovi. Deti si tiež môžu vytvoriť vlastné bábky alebo hlinené figúrky, aby tak konali podobenstvo.

Remeselné aktivity založené na biblických príbehoch poukazujú na dôležitosť vzájomného odpustenia.

Zdieľanie remesiel

Naučiť deti, aby sa navzájom odpúšťali, je možné dosiahnuť zdieľaním skúseností. Získajte deti, aby vám pomohli naplniť prázdny box na topánky malými cukríkmi a podľa toho ich ozdobte. Dajte deťom sedieť v kruhu a vyzvite ich, aby dali krabici na topánky dieťaťu, ktoré chcú odpustiť. Dieťa potom odovzdá krabicu niekomu inému. Deti môžu tiež vyrobiť špeciálny strom na odpustenie z lepenky alebo papiera a pripevniť ho na stenu. Vystrihnite alebo vytlačte tvary listov. Zakaždým, keď dieťa niekomu odpustí, zapíše, čo odpustil, na list a položí ho na strom.

Praktické remeslá

Preukázanie praktických činov odpustenia pomáha deťom pochopiť spôsoby, ako preukázať svoje odpustenie. Pečieme cookies, ktoré potom môžu dať inému dieťaťu alebo členovi rodiny, ktorým chce dieťa odpustiť. Deti si môžu tiež vytvoriť vlastné karty. Môžu zložiť kus kartónu, nakresliť obrázok a napísať krátku správu. Karty potom môžu byť rozdané alebo zahrnuté do cookies.

Dobrým spôsobom, ako preukázať odpustenie, je poskytnutie súborov cookie iným.

Umelecké remeslá

Kreslenie a maľovanie sú dobré spôsoby, ako zapojiť deti, ktoré sa učia o odpustení. Môžu maľovať obraz niekoho, kto žiada o odpustenie, alebo nakresliť symbol odpustenia, napríklad podanie ruky. Prečítajte si detskú knihu alebo biblický príbeh založený na odpustení a požiadajte deti, aby nakreslili vlastné obrázky.

Ako uvariť jemnú sépiu

Ako uvariť jemnú sépiu

Tipy pre starostlivosť o borovicu severnú

Tipy pre starostlivosť o borovicu severnú

Návod na čistenie sprej pre domáce rúry

Návod na čistenie sprej pre domáce rúry