https://eurek-art.com
Slider Image

Výhody a nevýhody rámov mriežky

2021

Mrežové portálové rámy sú nákladovo efektívne materiály pre stavbu.

Rámy portálu boli odpoveďou druhej svetovej vojny na potrebu efektívnej a lacnej výstavby. Ich najrozšírenejšie aplikácie sú sklady, stodoly a iné veľké, prízemné priemyselné štruktúry. Portálové rámy sú často vyrobené z oceľových I-profilov s plnými pásmi alebo mriežkovými prvkami vyrobenými z uhlov alebo rúrok. Mrežové portálové rámy sú prechodné konštrukčné formy pre zvlášť dlhé rozpätia a závisia od momentálnej odolnosti svojich spojov alebo schopnosti znášať ohybové sily pre štrukturálnu integritu.

Efektivita nákladov

Najväčšou výhodou mrežových portálových rámov je ich lacné, ale efektívne využitie materiálu. Sú vyrobené z rohových profilov valcovaných za tepla, ktoré sú vzájomne spojené tak, že znižuje spotrebu materiálu a poskytuje optimálnu oporu. Tieto oceľové konštrukcie sú ľahké, vďaka čomu je montáž rýchla a ľahká. Môžu byť dokonca prefabrikované, čo ďalej znižuje stavebné náklady. Vďaka kompromisu maximálneho priestoru a minimálnych nákladov sú mriežkové portálové rámy ideálne pre sklady a väčšinu výrobných závodov.

Flexibilita v dizajne

Mrežové rámy portálov tiež ponúkajú veľkú mieru flexibility pri navrhovaní prierezov. Za predpokladu, že si celkový rám zachová svoju štrukturálnu integritu a vydrží primeranú silu, jeho rôzne rozmery sa môžu zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Priestory medzi prvkami, nepodporované dĺžky, oblasti rôznych prvkov, celkové rozpätie a krokvy sú medzi niekoľkými parametrami, ktoré sa môžu meniť, aby vyhovovali konštrukčným úvahám.

Problémy s dizajnom

Flexibilita v dizajne prichádza s cenou: ťažkosti pri výpočte. Konštrukcia portálového rámu zahŕňa viac než len rezanie komponentov na veľkosť a ich vzájomné zváranie. Predtým, ako sa konštrukcia mriežkového rámového rámu dá nazvať štrukturálne stabilná, musí sa každý člen skontrolovať na tieto faktory: účinky axiálnych a šmykových síl, možné nestability (lokálne, bočné a / alebo stĺpy stĺpov), krehké lomy a deformácie pri prevádzke. záťaže. Okrem toho musia všetky spojenia spĺňať štyri základné požiadavky: pevnosť, tuhosť, rotačnú kapacitu a hospodárnosť.

Zlá požiarna odolnosť

Inou nevýhodou mriežkových portálových rámov - a všetkých oceľových portálových rámov - je to ich zlá požiarna odolnosť. Konštrukčné výpočty môžu zohľadniť rôzne namáhania a sily, ktorým by bol rám vystavený, ako aj teplotné účinky v primeranom rozsahu. V prípade požiaru však oceľ rýchlo stráca veľkú časť svojej stability. Stavitelia to často kompenzujú tým, že kľúčové nosné prvky sa nahradia alebo ešte lepšie zapuzdrili do vystuženého betónu. Aj keď je to nákladné riešenie, zaisťuje to, že budova ťaží z pevnosti konštrukčnej ocele az požiarnej odolnosti vystuženého betónu.

5 dôvodov, prečo stropy Popcorn nie sú naozaj také zlé

5 dôvodov, prečo stropy Popcorn nie sú naozaj také zlé

Ako maľovať omietku

Ako maľovať omietku

Silný príbeh za novou piesňou a pripravovaným albumom Carrie Underwoodovej, „Cry Pretty“

Silný príbeh za novou piesňou a pripravovaným albumom Carrie Underwoodovej, „Cry Pretty“